måndag 16 maj 2016

fööträ på joolä

Österbotten, Pampas
Vi plaskar i vår ankdamm
Bottenvikens pärla, böv ja sej na mejr?

Hä svänskast du kan hitt
Tij int nan dzitar flytt
Migration på minus, int nan föstar ju va vi sejr! 

Höödu, snälla mänisk
Iis int va så kritisk!
Tu tror ett du er na, män tu tror int på na Gud?

Klipp gräsmatto diin!
Grannona kan sii!
Tu lämmar snart som gambäpojk, om int du skaffar di en brud

Mamma, pappa, barn
Bååni, kvinno, karn
Int e ja na homofob män, no e hä söjs som i ska vara!

Hört på byjji järomdaan
et hotee ha vaali vegetarian
No ska hä jöutis ita sallad, hä sejr ja no bara

Men du älskade hembygd,
int naadästans er a lika trygg
Tär vi all no tsändär varadä, bara man sökä i släktbootsä siin

Vart jag mig än i världen vänder
ingenting i Österbotten händer
Lyckan kommer lyckan går, män aldä glöömbä ja rööträ miin


Blev inspirerad och skrev en halvparodisk dikt om min hembygd, på rejna rama tärjäsvänsk. Ta den med en nypa salt, min mening är inte att förolämpa någon. Österbotten i mitt hjärta.

Om någon svensk försöker förstå vad jag skrivit, ge upp redan. Jag kan knappt själv översätta.

Inga kommentarer: