lördag 29 november 2014

BEING GRATEFUL

Thanksgiving är, ganska uppenbart, en högtid till för att minnas vad man är tacksam över (även om kommersialiseringen och maten tycks spela en relativt stor roll här också, haha). Visst är det ganska svårt ibland, det där med att vara tacksam? Ofta finns den där, den undangömda känslan om att saker kunde vara bättre "om bara...". Vi människor är svårflörtade varelser, alltid strävar vi framåt och vidare, mot nya upplevelser och nya nöjen. Vi suktar efter det där som någon annan har och önskar vi kunde nå samma framgång, lycka etc. Ofta går vi runt och tror att alla andra är mycket lyckligare än vi själva. Ofta glömmer vi bort att det säkerligen finns många som skulle vilja ha något vi har.

Den här helgen har jag faktiskt tagit mig tid att tänka på vad jag är tacksam över. Jag är tacksam över min fina familj där hemma, mina härliga vänner och alla de saker jag har i mitt liv som gör mig lycklig; musiken, träningen, fotograferingen och mina andra intressen. Jag är tacksam över min familj i USA och mina hostbarn som jag är så lyckligt lottad att få ta hand om (även om de gör mig halvt galen ibland). Jag är tacksam för alla de nya människor jag har tagit chansen att släppa in i mitt liv, alla de nya upplevelser jag fått och får, alla de nya platser jag har möjligheten att se. Alla de nya saker jag lär mig om både livet och mig själv. Jag är tacksam för att jag är just jag och för mitt liv, här och nu. Jag är ganska jäkla lyckligt lottad egentligen.

Thanksgiving is, pretty obviously, a holiday for remembering what we should be grateful for (even if the commersialisement and the food has a pretty big part of it over here too, haha). Being grateful is a tricky thing, isn't it? Pretty often it's there, the hidden feeling of dissatisfaction, that things could be better "if just...". We humanbeings are hard to please, now aren't we. We are always striving forward and looking into the future, towards new experiences and new pleasures. We want the things other people have and often wish we could achieve the same success, the same happiness etc. Often we walk around thinking that other people are so much happier than we are. Often we forget that there are a lot of people out there wishing they had something we have.

This weekend I have actually taken time to think about what I'm thankful for. I'm thankful for my lovely family back home, my wonderful friends and all the things I have in my life that makes me feel happy; music, working out, photography and my other interests. I'm grateful for my family here in the US and my hostkids I'm lucky anough to have the chance to take care of (even if they drive me crazy sometimes). I'm grateful for all the new people I have taken the chance to let in to my life, all the new experinces I have had and I'm still getting, all the new places I have the possibility to see. All the new things I'm learning about life and about myself. I'm grateful for being exactly who I am and for my life, here and now. I am pretty damn lucky actually.


2 kommentarer:

Mami sa...

Fint skriva o fin bild. Kramis <3

Jennie sa...

Tack mami! Kraam <3